Newyddion a'r Cyfryngau

Rhaglenni

Dod â graddedigion a busnesau ynghyd i hyrwyddo bwyd Cymru

Nod y rhaglen Kite yw cynyddu gwerthiannau cynhyrchion bwyd Cymru £10m erbyn diwedd 2013, gan hyrwyddo partneriaeth rhwng busnesau bwyd sy’n BBaCh, graddedigion a’r Canolfannau Bwyd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Sut mae’n gweithio:  anfonir graddedigion i weithio mewn busnes bwyd ar brosiect a gynllunnir ymlaen llaw, er mwyn magu profiad ac addysg.

Mae’r busnes yn elwa ar waith y graddedigion a chefnogaeth y Brifysgol ac yn cael cymhorthdal ar gyfer hyn. Ariennir y rhaglen gan yr UE a Llywodraeth Cymru.

Latest headline

Youtube_logo-Update-Hints

KITE Programme launch Youtube Channel

2 years ago